Plánované akce

 
Září
 
7. 9. ukázka výcviku dravců  - vybíráme 70.-
        (akce proběhne od 9.00 hodin na sokolovně)
 
8. 9. akce "BESIP"  - zdarma
       (ukázka činnosti záchranných složek, od 8.00 do 10.00 hodin na víceúčelovém 
       hřišti)
 
14. 9. Jičín - město pohádky - vybíráme 50.- na dopravu
          (sraz ve třídě v 7.30 hodin
           odjezd autobusem v 7.45 hodin od budovy pavilonu
           program v Jičíně - dílničky, vystoupení na náměstí a v zámeckém parku
           rozchod po Jičíně - ve skupinách v prostoru náměstí po dobu cca 30 minut
           návrat v 11.10 hodin, následuje 5. vyučovací hodina)
  
20. 9. Kočičí zahrada
          (8. lekce programu k upevňování třídního kolektivu)
 
 
 
Říjen
 
11. 10. Beseda v knihovně 
            (téma bajka, pověst)
 
25. 10. Kočičí zahrada
            (9. lekce programu k upevňování vzájemných vztahů v kolektivu)