PRO RODIČE

 
- Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili třídní schůzky.
 
 
 
 
- Do složky DOMÁCÍ ÚKOLY budou zadávány zpravidla dlouhodobější úkoly, 
  například četba knihy, vytvoření referátu apod. 
 
  Některé zkratky pro ulehčení zápisu domácích úkolů
 
  D - domácí sešit; PS - pracovní sešit;  PL - pracovní list; SP - samostatná práce
 
 
 

- Plavecký výcvik 

   bude pro přihlášené děti zahájen v listopadu

  
   termíny plaveckého výcviku:      21. 11. 2017 (úterý)
                                                 28. 11. 2017 (úterý)
                                                   5. 12. 2017 (úterý)
                                                 12. 12. 2017 (úterý
                                                 18. 12. 2017 (pondělí)
                                                   9.   1. 2018 (úterý)
                                                 15.   1. 2018 (pondělí)
                                                 16.   1. 2018 (úterý)
                                                 23.   1. 2018 (úterý)
                                                 30.   1. 2018 (úterý)
 
  děti s sebou potřebují:
              plavky, 
              koupací čepici (vpředu viditelně podepsanou křestním jménem),
              mýdlo, 
              ručník
 
 
 - na základě rozhodnutí bude od 1. 10. 2017 uzavřena branka za budovou
   pavilonu směrem k bytovkám