DOMÁCÍ ÚKOLY

 

Čtenářské karty

Zvídálkové, díky všem, kteří jste včas odevzdali čtenářskou kartu. Všechny odevzdané karty jsem si pročetla. Docela jste se ve vypracování karet zlepšili. Ale musím vás upozornit, abyste při psaní využívali znalostí z českého jazyka. 
Na začátku prosince se domluvíme, kdy začnete číst další knížku.
 

Příprava na přírodovědu a vlastivědu

Milí Zvídálkové, učivo přírodovědy a vlastivědy není tak těžké, ale už je potřebné si doma ukončené kapitoly opakovat. To nejdůležitější najdete na konci kapitoly ve zvýrazněném obdélníku a následuje vždy několik otázek. Učit se můžete také ze sešitu.
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace pro rodiče