1. projektový den

22.09.2015 16:55

Projektový den „Zvídálků“ byl v duchu očekávání. Nový pojem, nově upravená třída, nový způsob průběhu vyučování. Úvodní část proběhla na koberci, kde „Zvídálkové“ vyzvídali. Za pomoci míčku Kuliferdy na sebe děti prozradily, jaká je jejich oblíbená barva, co mají nejraději k obědu, jaké mají koníčky, koho považují za svého kamaráda. Do této aktivity se děti zapojily bez výrazných problémů. Výrazně se rozpovídaly o oblíbeném pokrmu. Následovala část, v níž se děti měly zamyslet, jaké by bylo správné a také i nesprávné chování vůči kamarádům, o přestávce, ve škole i mimo ni. S menší dopomocí splnily i tento úkol. Společně s paní učitelkou vytvořily i pravidla chování pro „Zvídálky“. Velmi mile překvapily osobitým zvládnutím volné dramatizace. V závěrečné části děti uplatnily své výtvarné cítění. Pokusily se vlastní volbou barev vyjádřit, jak prožívají radost, štěstí a přátelství. Tato činnost je zaujala, prokázaly i pečlivost při mozaikovém vybarvování. Posledním krůčkem „Zvídálků“ bylo vytvoření sluníčka, které jim bude připomínat, jak je dobré mít kamarády. Projektový den probíhal ve velice příjemné atmosféře, děti se aktivně zapojovaly do všech připravených činností.