2. projektový den

19.12.2016 15:15

Projektový den byl příležitostí připomenout dětem tradice a zvyky, které se dědí z generace na generaci v rodinách nejen českých, ale také slovenských i romských. V úvodní části jsme si společně připomněli pojmy advent, půst, vánoční koleda. Dále se někteří pokusili vytvořit krátké vyprávění o zvycích, které udržují s rodiči a prarodiči. Pro některé děti bylo souvislé vyjádření vět obtížnější. Hlavním tématem další části projektu byla pohádka. Ukázky z nejznámějších pohádek děti zaujaly a sledovaly je se zájmem. Následně pracovaly ve skupinách a pokusily se vytvořit popis některé z pohádkových postav. Zde se potýkaly s určitými problémy. Je potřebné zapracovat na dalším rozšiřování slovní zásoby. Závěrečná část dne byla věnována tvoření vánočních ozdob a dekorací. Děti prokázaly schopnost pracovat podle ústních pokynů a využily i také vlastní výtvarnou fantazii. Zhotovení výrobků zvládly velice dobře a každý z přítomných tak přispěje k vánoční atmosféře ve svých domovech.