4. projektový den

05.06.2016 16:07

Čtvrtý projektový den věnovali Zvídálkové získávání nových znalostí o přírodě a životním  prostředí. V úvodní části zhlédli krátké příběhy o životě malého lišáka Tuláčka, o mláděti vydry Vydrýskovi a o dvou malých medvíďatech. Po pozorném sledování se pokusili o vyjádření, jak probíhá život mláďat a v jakém prostředí žijí. Pak si každý Zvídálek nakreslil obrázek. Získané vědomosti mohli následně využít v týmové soutěži „Riskuj“. Děti dokázaly spolupracovat ve skupině a po celou dobu soutěže probíhala mezi týmy zdravá soutěživost. Na zadané otázky zvládly odpovídat pouze s malými chybami. V další části projektového dne se Zvídálkové okrajově seznámili s nutností ochrany přírody a také s možností, jak mohou přírodě pomáhat děti. Závěrečná část byla věnována přírodovědné vycházce. Při ní si společně rozšířili okruh svých znalostí a procvičili se v poznávání rostlin a živočichů v blízkém okolí. V průběhu dne se Zvídálkové aktivně zapojili a většinou prokázali dobré vědomosti k danému tématu.