4. projektový den

05.06.2016 16:31

Zvídálkové si rozšířili znalosti o životním prostředí a jeho ochraně. Foto zde.