Návštěva základní umělecké školy

04.06.2017 19:20

Není škola jako škola. V té umělecké se Zvídálkové 30. května učili především o umění. Seznámili se s různými hudebními nástroji a také si na některé zkusili zahrát. Vyzkoušeli si zpívání s pěveckým sborem a vytvořili velký orchestr, ve kterém si zahráli na rytmické nástroje. Velkým potleskem odměnili taneční a baletní vystoupení. Ti odvážnější pronikli ještě do malířství a z jejich maleb vznikla hezká výstava. Netradiční vyučování Zvídálky zaujalo a hodnotili je velmi pozitivně.