Projektový den

09.04.2017 09:44

Projektový den zahájili Zvídálkové tak trochu bádáním. Prostřednictvím sociálně motivačních her se každý jednotlivec pokusil ostatním kamarádům na sebe prozradit, v čem je dobrý, ale i v čem by se chtěl zlepšit. Následně si mohli vybrat nějakého kamaráda, kterému se snažili upřímně říci jeho pozitivní i negativní vlastnosti. Pro některé to byl nelehký úkol. Více jistoty prokázaly děti v další činnosti, kdy vyprávěly své životní příběhy a zážitky, které se týkaly lidských vztahů. V jejím závěru tvořily čtyřlístek pro štěstí, který pak někomu věnovaly. Druhá část projektového dne byla v pracovním duchu. Při tvoření velikonočních dekorací bylo důležité se vzájemně ve dvojicích nebo mezi skupinami dohodnout o postupu práce, zorganizovat střídání skupin na stanovištích, prezentovat tvorbu zadaného výrobku ostatním. Až na menší zaváhání si všichni počínali velice dobře.