Projektový den

07.06.2017 19:33

V průběhu školního roku získávali Zvídálkové v předmětu prvouky nové znalosti o přírodě. Využili je 1. června při čtvrtém projektovém dnu. V úvodní části se pokusili řešit křížovky a soutěžili ve znalostních kvízech. Zcela ojediněle jim plnění tohoto úkolu činilo obtíže. Jejich další činností bylo sázení odnoží pokojových květin a zjištění, co vše rostliny potřebují k růstu. Praktickou částí prošli Zvídálkové bez zaváhání. Avšak sestavit všechny podmínky potřebné pro život rostlin bylo pro některé už náročnější. V další části projektu pracovali ve skupinách. Zvolili si jedno přírodní společenstvo a pokusili se vytvořit myšlenkovou mapu. Při tvorbě využili nejen svých vědomostí z učiva prvouky, ale také nápovědy z obrazových publikací či encyklopedií. Závěrečná část probíhala v parku, kde děti poznávaly konkrétní stromy, květiny a některé živočichy. Také do této činnosti se děti zapojily aktivně a prokázaly poměrně dobré znalosti o daném tématu.