Výtvarná soutěž

02.04.2017 15:30

Všichni Zvídálkové  ze druhé třídy ví, že mezi důležitá telefonní čísla patří 150. V hodinách prvouky se učili o tom, kam se po vytočení tohoto čísla dovolají. A někteří se stali i svědky přímého zásahu hasičů. Proto pro děti nebyl problém se v měsíci březnu zapojit do výtvarné soutěže s názvem "Požární  ochrana očima dětí". Zdrojem námětů pro kresby a malby byly ilustrace z dětských knih, obrazové publikace i vlastní zkušenosti. Po vytvoření základních náčrtů a zvolení výtvarné techniky se s chutí pustili do vlastní tvorby výtvarných prací.