Novinky 3. třída

 

Vánoční posezení

14. prosince si Zvídálkové připravili pro své rodiče malé předvánoční překvapení. Ve vlastní režii sestavili pásmo písní, básní, tanečků a s velkou chutí jej předvedli všem přítomným při odpoledním vystoupení. Dále potěšili své blízké drobnými dárečky, jež sami vytvořili. Příjemnou atmosféru dovršilo společné posezení dětí, rodičů i prarodičů, které bylo provoněno kávou a cukrovím.

 

Projektový den

Druhý projektový den, který se konal 7. prosince, zahájili Zvídálkové vyprávěním o vánočních tradicích. Čerpali z vlastních prožitků a zkušeností, a proto se velice brzy rozvinula beseda v příjemné atmosféře. Do vyprávění se všichni aktivně zapojili.  V další části se při práci ve skupinách dozvěděli zajímavosti o vánočních tradicích v jiných zemích – kdo naděluje dárky, jaká jídla se připravují na štědrovečerní stůl, jaké zvyky se v průběhu adventu a v době svátků dodržují. Následovala hudební část, v níž si děti nejprve poslechly zpěv koled v podání pěveckého sboru a také vánoční písně v podání populárních zpěváků. Poté si společně zazpívaly nejznámější české koledy. V závěru dne si vytvořily dekoraci z papíru, která zobrazovala vánoční čas. 

 

Mikulášská nadílka

Ani v letošním roce se Zvídálkové ze 3. třídy nevyhnuli návštěvě pekelných pánů. Ti se objevili 6. prosince. Avšak Mikuláš a andělé je nenechali čertit dlouho a po zazpívání vánoční koledy dětmi je zase poslali pryč. Pro všechny měl Mikuláš připravenou sladkou odměnu a těm nejhodnějším se na čele či tváři zatřpytila hvězdička od andělů.

 
 

Výstava - Jan Jakub Ryba

30. 11. 2017 jsme navštívili v rámci hudební výchovy výstavu na téma Jan Jakub Ryba. Výstava byla realizována paní knihovnicí R. Bitnarovou v KVC. Během krátké přednášky jsme se dozvěděli nejdůležitější informace ze života hudebního skladatele. V sále hrála během celé besedy Mše vánoční od J. J. Ryby a na zdech byly umístěny panely s podrobným životopisem umělce. Na těchto nástěnných obrazech jsme v závěru získávali důležité informace, abychom správně doplnili vědomostní test. Na každého šikovného řešitele čekala sladká odměna.

 

Divadelní vystoupení

Pohádkový příběh viděli Zvídálkové ze třetí třídy 24. 11. 2017. Společně s malým štěnětem Balynkou a moudrým kocourem řešili záhadu, kdo stále po ulicích hází odpadky. Do pátrání se aktivně zapojili a zároveň se dozvěděli, jak správně třídit odpad.

 

Beseda o třídění odpadků

Na pavilonu proběhla ve středu 8. 11. se žáky 3. ročníku beseda zaměřená na třídění a recyklaci odpadu s názvem Tonda Obal. Žáci si zopakovali barevné rozlišení kontejnerů, vyzkoušeli si roztřídit odpadky a dozvěděli se o různých možnostech zpracování nebo dalšího využití odpadu. Zhlédli také krátké video.  Celý program je zaujal. V závěru dostal každý drobnou odměnu.

 

Kočičí zahrada

31. 10. pokračovali Zvídálkové ze 3. třídy v preventivním programu Kočičí zahrada již 9. lekcí. V úvodu si krátce připomněli obsah minulého setkání, v němž si povídali o důležitosti vzájemné pomoci. Navázali příběhem o kocouru Fouskovi, který byl nemocný. Nevěděl však, na koho se obrátit. Zvídálkové mu ochotně poradili a prokázali velmi dobré znalosti, jak mají postupovat, když se cítí nemocní. V následné práci ve skupinách se blíže seznámili s nejčastěji užívanými léky např. při chřipce či angíně. Odměnou za aktivitu byl obrázek k příběhu.

 

Beseda v knihovně

Podzimní besedu v knihovně absolvovali Zvídálkové ze 3. třídy 11. října. Tentokrát si s paní knihovnicí povídali o bajkách a pověstech. Nejprve se seznámili se základní charakteristikou těchto literárních žánrů. Poté si poslechli ukázky z knihy Bajky od Josefa Lady. V další části besedy se seznámili s regionálními pověstmi, které je velmi zaujaly. Na závěr si se zájmem prohlédli knihy podle vlastního výběru. 

 

Jičín - město pohádky

14. září  Zvídálkové ze 3. třídy navštívili pohádkový festival v Jičíně. Nejprve se podívali na mini muzikál  Ať žijí duchové. Poté se zapojili do tvoření v různých dílničkách a v zámeckém parku povzbudili potleskem děti z tanečního kroužku. S velkou chutí si zakoupili drobné dárkové předměty i něco dobrého na mlsání. Přestože počasí bylo deštivé, nikomu to náladu nezkazilo.

 

Kočičí zahrada, projektový den

Projektový den byl rozdělen na dvě části. Obsahem první byla osmá lekce preventivního programu „Kočičí zahrada“. Tentokrát si děti vyslechly příběh o tom, jak se kočičí kamarádi dostali do sporu. Následovala beseda, v níž postupně každý vyjádřil svůj názor na chování hrdinů z příběhu. Poté si děti v několika motivačních hrách vyzkoušely, zda dokážou říci, co se jim na kamarádovi líbí či nelíbí a zda umí přijmout názor na svoje chování či jednání od  ostatních. Ve druhé části projektu se děti věnovaly rozvíjení vzájemné komunikace a vyjádření vlastního názoru. Ve hře na parlament se aktivně zapojily a velice přesvědčivě obhajovaly své návrhy. Také v závěrečném znalostním testu prokázaly děti poměrně dobré znalosti.

 

Akce BESIP

V pátek 8. září byla pro žáky naší školy připravena akce u příležitosti 50. výročí vzniku organizace BESIP. A protože o bezpečnosti silničního provozu chtěli Zvídálkové získat další informace, s radostí přijali pozvání na víceúčelové hřiště. Zde si postupně ověřili, jaké znalosti mají o dopravních značkách, zda ví, jakmá být vybaveno jízdní kolo, jestli znají základní pravidla silničního provozu. S velkým zájmem si prohlédli vozidla hasičů, policie a záchranné služby. 

 
 
Výcvik dravců
Ve čtvrtek 7. září se Zvídálkové vydali společně se spolužáky z ostatních tříd 1. stupně na hřiště za sokolovnou. Zde travnatou plochu na několik hodin obsadili ochránci dravců se svými svěřenci. V úvodní části programu získali přítomní diváci základní informace o dělení dravců do skupin, o jejich vzhledu a výskytu v přírodě, o způsobu jejich života. V závěru této části pak dobří posluchači získali drobné odměny za správně zodpovězené otázky. Poté následovala názorná ukázka výcviku ptáků, kterou sledovaly děti s velkým zaujetím.