Novinky 3. třída

 

Výlet na Kamensko

Pěkný výlet prožili Zvídálkové ze 3. třídy ve středu 27. června. Vydali se na krátký pěší výlet na Kamensko. Sluneční paprsky jim zpříjemnily cestu, při které pozorně sledovali okolní přírodu. To proto, že v cíli vyplňovali ve skupinách soutěžní kartu. Uplatnili své znalosti nejen ze sledování krajiny, ale mohli využít i vědomosti z předmětu prvouky. Po pilné práci přišla k chuti svačina a před zpáteční cestou si všichni s radostí zahráli hry.

 

Školní výlet

Na výlet plný zajímavostí se vydali žáci 3. a 5. třídy 11. června. Autobusem vyrazili do Liberce, kde navštívili zábavné a vzdělávací centrum IQLANDIA. V úvodní části prohlídky se aktivně zapojili do show, v níž sledovali nejrůznější chemické pokusy. Poté začali prozkoumávat jednotlivá oddělení a postupně se dozvídali zajímavosti například o lidském těle, o vesmíru, o českých vynálezech, o přírodních živlech, o principu fungování denně používaných předmětů. V závěru si udělali radost nákupem drobných dárkových předmětů.

 

Ukázka činnosti rybářů

8. června se uskutečnilo setkání se zástupci rybářského kroužku. Zvídálkové ze 3. třídy se dozvěděli zajímavosti o lovu ryb. Prohlédli si základní rybářské vybavení, vyzkoušeli si nahazování prutu a s velkou chutí si zachytali na trenažéru. Svoji zručnost prokázali i při střelbě na kormorány, kteří nejsou u rybářů příliš v oblibě.

 

Dětský den

Hezký den plný her a zábavy prožili Zvídálkové 1. června. Spolužáci z 9. třídy si pro ně připravili na hřišti sportovní soutěže, ve kterých si děti vyzkoušely dovednosti například při skákání v pytli, házení na plechovky, chůzi na chůdách či přenášení míčku na lžíci. Dále se mohli zapojit do taneční soutěže nebo předvést svoji výtvarnou tvořivost při kreslení křídami. Za pilné snažení na ně čekala sladká odměna.

 

Ukázka vojenské techniky

V pátek 25. května přijeli na hřiště za sokolovnou členové „KVH Budčeves  - Veteranen“ v historických vozidlech, v nichž jezdili vojáci v době světové války. Zvídálkové měli možnost si prohlédnout nejen auta, ale obléknout si i dobové oblečení a přilby, vzít si do rukou zbraně. Se zájmem se zapojili do záchrany raněného na lékařských nosítkách. Zvládli i vojenské maskování na obličeji.

 

Pracovní činnosti

Svoji šikovnost prokázali Zvídálkové v hodině pracovních činností. Jejich úkolem bylo vytvořit jednoduchý studený pokrm. Suroviny pro přípravu – nejrůznější druhy tavených i plátkových sýrů, zeleninu, ovoce - získali v rámci projektu „Ovoce, zelenina do škol“. Stačilo dokoupit pečivo a hurá do práce. Všichni se aktivně zapojili a zanedlouho již ochutnávali z krásné palety chuťovek.

 

Divadelní vystoupení

Ve středu 2. května 2018 do naší školy opět zavítali herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Tentokrát s představením „Bajky pana Ezopa“. Jednotlivé bajky na sebe navazovaly, byly vtipně ztvárněné, nechyběly písničky v doprovodu kytary. Děti byly upozorňovány na poučení, která z bajek vyplývala. V závěru herce odměnily bouřlivým potleskem.

 

Odpoledne plné her

Hravé odpoledne uskutečnili Zvídálkové ze 3. třídy pro své rodiče, prarodiče i starší sourozence 18. dubna. Připravili si pro ně hry, které jim napomáhají procvičovat si probírané učivo. Přítomní dospělí si vyzkoušeli, jaké mají znalosti nejen z českého jazyka, matematiky, ale také z prvouky nebo hudební výchovy. A nebylo to vůbec špatné. Odměnou pro všechny zúčastněné bylo malé pohoštění, ale především chvíle v příjemné atmosféře.

 

Kočičí zahrada 12. lekce

V úvodu závěrečné lekce preventivního programu Kočičí zahrada, která proběhla 12. dubna, si Zvídálkové ze 3. třídy připomněli  základní témata z předchozích setkání. Poté se soustředili na hlavní slovo dvanácté lekce, kterým bylo rozhodnutí. Po vyslechnutí příběhu se rozvinula diskuse, zda se už také dostali do situace, kdy se museli rozhodnout, a zda to pro ně bylo jednoduché.

 

Ukliďme Kopidlno

Zvídálkové ze 3. třídy se 6. dubna zapojili do akce „Ukliďme Kopidlno“. Po dostatečném poučení o dodržování bezpečnosti se vydali na určenou trasu vybaveni pracovními rukavicemi a igelitovými taškami. Svoji aktivitou přispěli k vytvoření pěkného okolí, v němž žijí.

 

Hudba napříč kontinenty

Neobvyklé hudební vystoupení navštívily děti ze 3. třídy 6. dubna. Mandolista Radim Zenkl je upoutal nejen svým vyprávěním o kontinentech, které navštívil a ve kterých uspořádal koncerty, ale především zaujal pozornost dětí svojí hrou na mandolínu a nejrůznější flétny. V závěru koncertu vytvořil malý dětský orchestr a odpověděl dětem na jejich zvídavé otázky.

 

Návštěva ČOV

Zajímavou exkurzi prožili Zvídálkové ze třetí třídy 21. března, kdy navštívili čistírnu odpadních vod. V úvodní části si vyslechli zajímavosti týkající se mechanismu čištění. Postupně si prohlédli zařízení celého objektu. Dozvěděli se, kudy znečištěná voda protéká, co je potřebné k vyčištění vody, jak se nazývají některé přístroje.

 

Projektový den

Třetí projektový den byl věnován tématu, o němž děti získaly již základní znalosti. Proto se v úvodní části velice aktivně zapojily do rozhovoru o přírodě, ve kterém dokázaly využít vědomostí z hodin prvouky. V průběhu skupinové práce vytvořily přehledné myšlenkové mapy. Pracovaly s encyklopediemi, atlasy rostlin a živočichů. S velkým zájmem se pustily do výtvarné práce, v níž dokázaly zachytit své dojmy při vycházkách přírodou. Soutěžní kvíz zvládly bez výrazných problémů.

 

Výstava - J. Čapek

Ve středu 14. března se cílem jedné z vyučovacích hodin žáků 3. třídy stala výstava v KVC. Pojednávala o životě a díle Josefa Čapka. Z krátkého výkladu paní knihovnice se děti dozvěděly o nejzajímavějších životních momentech tohoto známého spisovatele. Poté si vyslechly ukázku z jeho oblíbené knihy pro děti a v závěru řešily znalostní kvíz k danému tématu.

 

Beseda

Ve středu 28. února zahájili Zvídálkové ze 3. třídy svůj školní den besedou. Povídat si s nimi přišel pan Brendl – mluvčí jičínské policie. V úvodní části přiblížil dětem pojmy šikana a kyberšikana. Objasnil jim nejen podstatu tohoto problému, ale také možné následky. Nechybělo doporučení, jak předcházet problémům spojených s daným tématem a jak si počínat, pokud by se děti staly obětí šikany či kyberšikany. V závěrečné části zhlédly filmové ukázky, které zachycovaly, kam až může vést jeden z problémů dnešních dnů.

 

Výstava - P. Pitter

Ve středu 21. února Zvídálkové ze 3. třídy navštívili v KVC výstavu, která pojednávala o životě a skutcích Přemysla Pittera a při níž jim paní Bitnarová přiblížila osudy židovských dětí v době druhé světové války. Přestože toto období je pro děti vzdálené, se zaujetím vyslechly ukázky z knih a prohlédly si nástěnné dokumentární obrazy.

 

Kočičí zahrada 11. lekce

8. února proběhla již jedenáctá lekce programu Kočičí zahrada. Klíčovým slovem byla odlišnost. V úvodní části si děti vyprávěly o tradicích u nás a v jiných zemích, porovnávaly shodu a rozdíl. Poté si poslechly příběh o kočce Chalímě, která navštívila kamarády v kočičí zahradě. V následujících rozhovorech došly děti společně k závěru, že i když je někdo vzhledem, chováním či svými zvyky odlišný, může být dobrý kamarád.

 

Plavecký výcvik

Od poloviny listopadu do konce ledna se někteří žáci z naší třídy účastnili plaveckého výcviku. V průběhu deseti lekcí se pod odborným vedením učili základní plavecké dovednosti nebo si vylepšovali své plavecké styly. Na závěr kurzu úspěšně zvládli plavání na výdrž a také na čas. Všichni účastníci obdrželi za svoji snahu diplomy.
 
 

Projekt Škola mých snů

V průběhu ledna jsme se zapojili do projektu „Škola mých snů“, kterého se zúčastnilo sedmnáct základních a mateřských škol z Jičínska. Zvídálkové se rozhodli spojit učení a hraní. Do projektu vytvořili sadu didaktických her s názvem „Hraji, hraješ, hrajeme“. Nejprve popřemýšleli, jaké učivo by se ve hrách dalo procvičovat. Rozhodnutí bylo jasné, například vyjmenovaná slova, párové souhlásky, slovní druhy, sčítání a odčítání, násobení a dělení, pojmy z prvouky i hudební výchovy. Tvorbu her realizovali ve skupinách. Využili různých druhů papíru a kartonu. Nezalekli se ani jednodušší práce se dřevem. Velmi je zaujalo laminování, díky němuž budou moci využívat hry i v dalších ročnících.

 

Kočičí zahrada 10. lekce

Další pokračování preventivního programu Zvídálkové prožili 14. prosince. Tentokrát se zamýšleli nad příběhem kocoura Drápka, kterého bolela hlava a spolkl tatínkovy prášky. Po vyslechnutí se děti aktivně zapojily do rozhovoru o daném nebezpečí, o možnostech řešení situace, o zajištění pomoci kamarádovi. Následovaly hry, při nichž děti pracovaly ve skupinách. Pro dosažení úspěchu byla potřebná spolupráce, trpělivost a určitý odhad všech členů skupiny. To vše děti prokázaly a stanoveného cíle dosáhly.

 

Vánoční posezení

14. prosince si Zvídálkové připravili pro své rodiče malé předvánoční překvapení. Ve vlastní režii sestavili pásmo písní, básní, tanečků a s velkou chutí jej předvedli všem přítomným při odpoledním vystoupení. Dále potěšili své blízké drobnými dárečky, jež sami vytvořili. Příjemnou atmosféru dovršilo společné posezení dětí, rodičů i prarodičů, které bylo provoněno kávou a cukrovím.

 

Projektový den

Druhý projektový den, který se konal 7. prosince, zahájili Zvídálkové vyprávěním o vánočních tradicích. Čerpali z vlastních prožitků a zkušeností, a proto se velice brzy rozvinula beseda v příjemné atmosféře. Do vyprávění se všichni aktivně zapojili.  V další části se při práci ve skupinách dozvěděli zajímavosti o vánočních tradicích v jiných zemích – kdo naděluje dárky, jaká jídla se připravují na štědrovečerní stůl, jaké zvyky se v průběhu adventu a v době svátků dodržují. Následovala hudební část, v níž si děti nejprve poslechly zpěv koled v podání pěveckého sboru a také vánoční písně v podání populárních zpěváků. Poté si společně zazpívaly nejznámější české koledy. V závěru dne si vytvořily dekoraci z papíru, která zobrazovala vánoční čas. 

 

Mikulášská nadílka

Ani v letošním roce se Zvídálkové ze 3. třídy nevyhnuli návštěvě pekelných pánů. Ti se objevili 6. prosince. Avšak Mikuláš a andělé je nenechali čertit dlouho a po zazpívání vánoční koledy dětmi je zase poslali pryč. Pro všechny měl Mikuláš připravenou sladkou odměnu a těm nejhodnějším se na čele či tváři zatřpytila hvězdička od andělů.

 
 

Výstava - Jan Jakub Ryba

30. 11. 2017 jsme navštívili v rámci hudební výchovy výstavu na téma Jan Jakub Ryba. Výstava byla realizována paní knihovnicí R. Bitnarovou v KVC. Během krátké přednášky jsme se dozvěděli nejdůležitější informace ze života hudebního skladatele. V sále hrála během celé besedy Mše vánoční od J. J. Ryby a na zdech byly umístěny panely s podrobným životopisem umělce. Na těchto nástěnných obrazech jsme v závěru získávali důležité informace, abychom správně doplnili vědomostní test. Na každého šikovného řešitele čekala sladká odměna.

 

Divadelní vystoupení

Pohádkový příběh viděli Zvídálkové ze třetí třídy 24. 11. 2017. Společně s malým štěnětem Balynkou a moudrým kocourem řešili záhadu, kdo stále po ulicích hází odpadky. Do pátrání se aktivně zapojili a zároveň se dozvěděli, jak správně třídit odpad.

 

Beseda o třídění odpadků

Na pavilonu proběhla ve středu 8. 11. se žáky 3. ročníku beseda zaměřená na třídění a recyklaci odpadu s názvem Tonda Obal. Žáci si zopakovali barevné rozlišení kontejnerů, vyzkoušeli si roztřídit odpadky a dozvěděli se o různých možnostech zpracování nebo dalšího využití odpadu. Zhlédli také krátké video.  Celý program je zaujal. V závěru dostal každý drobnou odměnu.

 

Kočičí zahrada

31. 10. pokračovali Zvídálkové ze 3. třídy v preventivním programu Kočičí zahrada již 9. lekcí. V úvodu si krátce připomněli obsah minulého setkání, v němž si povídali o důležitosti vzájemné pomoci. Navázali příběhem o kocouru Fouskovi, který byl nemocný. Nevěděl však, na koho se obrátit. Zvídálkové mu ochotně poradili a prokázali velmi dobré znalosti, jak mají postupovat, když se cítí nemocní. V následné práci ve skupinách se blíže seznámili s nejčastěji užívanými léky např. při chřipce či angíně. Odměnou za aktivitu byl obrázek k příběhu.

 

Beseda v knihovně

Podzimní besedu v knihovně absolvovali Zvídálkové ze 3. třídy 11. října. Tentokrát si s paní knihovnicí povídali o bajkách a pověstech. Nejprve se seznámili se základní charakteristikou těchto literárních žánrů. Poté si poslechli ukázky z knihy Bajky od Josefa Lady. V další části besedy se seznámili s regionálními pověstmi, které je velmi zaujaly. Na závěr si se zájmem prohlédli knihy podle vlastního výběru. 

 

Jičín - město pohádky

14. září  Zvídálkové ze 3. třídy navštívili pohádkový festival v Jičíně. Nejprve se podívali na mini muzikál  Ať žijí duchové. Poté se zapojili do tvoření v různých dílničkách a v zámeckém parku povzbudili potleskem děti z tanečního kroužku. S velkou chutí si zakoupili drobné dárkové předměty i něco dobrého na mlsání. Přestože počasí bylo deštivé, nikomu to náladu nezkazilo.

 

Kočičí zahrada, projektový den

Projektový den byl rozdělen na dvě části. Obsahem první byla osmá lekce preventivního programu „Kočičí zahrada“. Tentokrát si děti vyslechly příběh o tom, jak se kočičí kamarádi dostali do sporu. Následovala beseda, v níž postupně každý vyjádřil svůj názor na chování hrdinů z příběhu. Poté si děti v několika motivačních hrách vyzkoušely, zda dokážou říci, co se jim na kamarádovi líbí či nelíbí a zda umí přijmout názor na svoje chování či jednání od  ostatních. Ve druhé části projektu se děti věnovaly rozvíjení vzájemné komunikace a vyjádření vlastního názoru. Ve hře na parlament se aktivně zapojily a velice přesvědčivě obhajovaly své návrhy. Také v závěrečném znalostním testu prokázaly děti poměrně dobré znalosti.

 

Akce BESIP

V pátek 8. září byla pro žáky naší školy připravena akce u příležitosti 50. výročí vzniku organizace BESIP. A protože o bezpečnosti silničního provozu chtěli Zvídálkové získat další informace, s radostí přijali pozvání na víceúčelové hřiště. Zde si postupně ověřili, jaké znalosti mají o dopravních značkách, zda ví, jakmá být vybaveno jízdní kolo, jestli znají základní pravidla silničního provozu. S velkým zájmem si prohlédli vozidla hasičů, policie a záchranné služby. 

 
 
Výcvik dravců
Ve čtvrtek 7. září se Zvídálkové vydali společně se spolužáky z ostatních tříd 1. stupně na hřiště za sokolovnou. Zde travnatou plochu na několik hodin obsadili ochránci dravců se svými svěřenci. V úvodní části programu získali přítomní diváci základní informace o dělení dravců do skupin, o jejich vzhledu a výskytu v přírodě, o způsobu jejich života. V závěru této části pak dobří posluchači získali drobné odměny za správně zodpovězené otázky. Poté následovala názorná ukázka výcviku ptáků, kterou sledovaly děti s velkým zaujetím.