Novinky

Divadelní vystoupení

19.06.2016 15:28
Enšpígl z Kopidlno aneb s Karlem IV. to bylo trochu jinak. Již podle názvu je patrné, že Zvídálkové navštívili 17. června divadelní představení, jehož hlavní postavou byl velice známý český panovník. Učivo o něm je teprve čeká, ale humorně zpracované vystoupení v podání žáků deváté třídy a některých děvčat z tanečního kroužku je velice zaujalo a také pobavilo. 

Výtvarná soutěž

19.06.2016 15:15
Máte rádi zvířata? Líbí se vám v zoologické zahradě? Odpověď Zvídálků zněla jednoznačně ano. Proto se zapojili do soutěže, kterou vyhlásila ZOO Chleby a která proběhla v červnu 2016. Na téma „Exotika z blízka“ vytvořily děti různými technikami obrázky některých živočichů žijících v zoologické zahradě a nejlepší z nich odeslaly do soutěže. Ti nejúspěšnější malíři budou odměněni a všechny obrázky budou vystaveny v průběhu letních prázdnin v prostoru ZOO Chleby.

Pasování na čtenáře

06.06.2016 19:54
Příjemné odpoledne prožili Zvídálkové se svými rodiči, kteří se přišli podívat na jejich pasování na čtenáře. Všechny přítomné, mezi nimiž byli nejen rodiče dětí, ale také ředitel základní školy Mgr. Pavel Berný a starostka města Ing. Hana Masáková, přivítala paní Bitnarová. Následovalo krátké vystoupení, v němž děti prozradily, jak se dostaly od seznamování s písmenky až ke čtení knížek. A protože mezi jejich oblíbené pohádkové postavy patří Ferda Mravenec a jeho kamarádka Beruška, přivítaly děti s úsměvem, že je na čtenáře pasovali právě oni. Každý Zvídálek byl za pilné snažení odměněn šerpou a získal jako dárek knížku a průkazku čtenáře městské knihovny. Na závěr popřál ředitel školy i paní starostka dětem hodně úspěchů při získávání dalších čtenářských dovedností.

4. projektový den

05.06.2016 16:07
Čtvrtý projektový den věnovali Zvídálkové získávání nových znalostí o přírodě a životním  prostředí. V úvodní části zhlédli krátké příběhy o životě malého lišáka Tuláčka, o mláděti vydry Vydrýskovi a o dvou malých medvíďatech. Po pozorném sledování se pokusili o vyjádření, jak probíhá život mláďat a v jakém prostředí žijí. Pak si každý Zvídálek nakreslil obrázek. Získané vědomosti mohli následně využít v týmové soutěži „Riskuj“. Děti dokázaly spolupracovat ve skupině a po celou dobu soutěže probíhala mezi týmy zdravá soutěživost. Na zadané otázky zvládly odpovídat pouze s malými chybami. V další části projektového dne se Zvídálkové okrajově seznámili s nutností ochrany přírody a také s možností, jak mohou přírodě pomáhat děti. Závěrečná část byla věnována přírodovědné vycházce. Při ní si společně rozšířili okruh svých znalostí a procvičili se v poznávání rostlin a živočichů v blízkém okolí. V průběhu dne se Zvídálkové aktivně...

Školní výlet

31.05.2016 19:52
26. května se Zvídálkové spolu s kamarády ze 3. třídy vydali autobusem na výlet do Havlovic. Zde je přivítala paní Petirová a seznámila s celodenním programem. Hned v úvodu se rozdělily děti do skupin a postupně zhlédly krátké divadlo v přírodě a projely se na povozu, který táhli koně. Pak se už děti vydaly putovat za vodníkem. Jejich cesta vedla přes les, kde potkaly mlynáře, který jim pověděl, jak to bylo s havlovickým vodníkem a který si děti vyzkoušel z tahání vozíku s pytlem mouky. Pokračovaly přes rozsáhlou louku k chaloupce, kde se posilnily svačinou. A pak se už konečně setkaly s vodníkem a pomohly mu s chytáním dušiček do hrníčků. Při zpáteční cestě se poznaly s loupežníkem, kterému předvedly sílu při přetahování lana. Oba je doprovodili až do cíle cesty, kde si mohly děti opékat na ohni a zakoupit si drobné dárečky v upomínku. Za plnění úkolů byli všichni odměněni sladkostmi.

Dětský den

23.05.2016 15:54
Krásný slunečný den prožili Zvídálkové 20. května na hřišti u sokolovny. Jejich starší kamarádi z 9. třídy pro ně i ostatní děti z prvního stupně připravili sportovní dopoledne. Ve tříčlenných družstvech prokázali svoji zdatnost, rychlost a šikovnost při plnění soutěžních disciplín. S bojovností i radostí dokázali úkoly splnit a získali sladkou odměnu, kterou dotovalo SRPŠ.

Muzikál

23.05.2016 15:38
V pondělí 16. května vyrazili Zvídálkové do Jičína na muzikál Eliška Kateřina Smiřická. Ne všichni se s tímto hudebním vystoupením setkali blíže, a tak se docela těšili. A měli na co. Dvouhodinový muzikál je opravdu nadchnul a sledovali jej se zájmem. Možná i proto, že účinkujícími byly děti ze ZUŠ Jičín a mezi nimi i spolužáci z kopidlenské školy. Někteří po shlédnutí začali plánovat dokonce uměleckou kariéru.

Beseda s vítězem "MasterChef Česko"

04.05.2016 14:44
Chtěli byste umět vařit? Určitě vám může poradit Roman Kotlář. Usměvavý mladík, s nímž se Zvídálkové setkali. V příjemné atmosféře odpovídal dětem na všetečné otázky tak trochu ze svého soukromí, ale hlavně jim prozradil, jak se dostal do soutěže, jak náročné bylo vaření, jaké pocity prožíval při hodnocení poroty a jak krásné a napínavé bylo dosažení vítězství.

Zvídálkové uklízeli

04.05.2016 14:36
Společně s ostatními dětmi se Zvídálkové zapojili do celonárodní akce, jejímž cílem byl úklid blízkého okolí, v němž žijeme. Vybaveni pracovními rukavicemi a igelitovými taškami se s chutí pustili do práce. A byli skutečně překvapeni, co vše mohou lidé  vyhodit nedaleko kostela, budovy základní školy či dětského hřiště. Za jejich snahu vylepšit naše město získali velkou pochvalu i diplom za účast v této akci.

3. projektový den

25.03.2016 08:55
 Cílem třetího projektového dne Zvídálků bylo rozvíjení týmové práce. Pro zdařilé plnění jsme využili téma blížícího se jara a s ním spojených Velikonoc. V průběhu první části si jednotlivé skupiny vyzkoušely podle zadání organizovat návštěvníky výstavy či filmového představení. Bylo právě na členech dané skuiny, jak zvládnou rozdělení rolí a průběh celé akce. Až na malé drobnosti si vedly všechny skupiny velice obratně. V další části, v níž bylo úkolem vytvoření časopisu, se Zvídálkové museli dohodnout na spolupráci šesti „redakcí“. Aktivity v jednotlivých týmech proběhly bez výrazných problémů a zapojily se všichni členové. Pro finální dotvoření časopisu využili pomocných rad paní učitelky. Obsahem záverečné části bylo tvoření dekorací. I při této činnosti byla nutná dohoda mezi jednotlivými skupinami. A protože každý Zvídálek se mohl pochlubit namalovanými vajíčky a květináčem se zasetou pšenicí, získali pochvalu za splnění daného cíle i úspěšný projektový...
1 | 2 | 3 >>