PRO RODIČE

 

Ředitelské volno

Dne 30. dubna a 7. května 2018 mají děti ředitelské volno.
 

Původní rozvrh

30. 1. proběhla poslední lekce plaveckého výcviku.
Od 5. 2. probíhá vyučování podle původního rozvrhu hodin.
 

Závěr 1. pololetí

Vážení rodiče,
velice Vám děkuji za spolupráci a trpělivost v uplynulém školním období.
Protože již Zvídálkové pokročili do 3. ročníku, je jejich prospěch hodnocen slovem.
Proto si dovolím upřesnit, že výborný = 1, chvalitebný = 2, dobrý = 3, 
dostatečný = 4, nedostatečný = 5.
 

Fotografování

Fotografování tříd se uskuteční ve středu 16. 5. a v pátek 18. 5. 2018
 
 

Informace k domácím úkolům

 Do složky domácí úkoly budou zadávány zpravidla dlouhodobější úkoly, 
 například četba knihy, vytvoření referátu apod. 
 
 Některé zkratky pro ulehčení zápisu domácích úkolů
 D - domácí sešit; PS - pracovní sešit;  PL - pracovní list; SP - samostatná práce
 MS - modrý sešit