PRO RODIČE

 

Třídní schůzka

Ve středu 11. dubna se bude konat třídní schůzka od 16.00 hodin
 

Sběr papíru a víček

Dne 26. dubna proběhne sběr starého papíru, kartonu a plastových víček.
 

Ředitelské volno

Dne 30. dubna a 7. května 2018 mají děti ředitelské volno.
 

Fotografování

Fotografování tříd se uskuteční ve středu 16. 5. a v pátek 18. 5. 2018
 
 

Informace k domácím úkolům

 Do složky domácí úkoly budou zadávány zpravidla dlouhodobější úkoly, 
 například četba knihy, vytvoření referátu apod. 
 
 Některé zkratky pro ulehčení zápisu domácích úkolů
 D - domácí sešit; 
 PS - pracovní sešit;  
 PL - pracovní list; 
 SP - samostatná práce
 MS - modrý pracovní sešit na český jazyk 
 SD - pracovní sešit na procvičování slovních druhů