PRO RODIČE

 

Vážení rodiče

Srdečně Vás zveme na vánoční posezení, které se koná 12. prosince v 16. 00 hodin ve třídě u Zvídálků. Pokud budete mít zájem, můžeme si také společně zazpívat koledy na náměstí od 18. 00 hodin, kde bude probíhat akce Česko zpívá koledy.
 
 

Poděkování

Děkuji rodičům, kteří reagovali na moji žádost týkající se eŽK.
 
 

Vážení rodiče!

Také v tomto školním roce se těším na vzájemnou spolupráci. Tak jako v předchozích letech, tak i letos budete mít na stránkách třídy k dispozici přehled probíraného učiva, organizaci školního roku, rozvrh hodin, informace k plánovaným akcím, zprávy a foto z uskutečněních akcí, termíny třídních schůzek. Dovoluji si Vás proto požádat o průběžné sledování třídních stránek.