PRO RODIČE

 
 

Vážení rodiče!

Také v tomto školním roce se těším na vzájemnou spolupráci. Tak jako v předchozích letech, tak i letos budete mít na stránkách třídy k dispozici přehled probíraného učiva, organizaci školního roku, rozvrh hodin, informace k plánovaným akcím, zprávy a foto z uskutečněních akcí, termíny třídních schůzek. Dovoluji si Vás proto požádat o průběžné sledování třídních stránek.
 

Poděkování

Děkuji všem rodičům za včasné zajištění pomůcek a vyplnění potřebné dokumentace.
 
 

Jičín město pohádky

V pátek 7. 9. obdrželi Zvídálkové informační lístek k plánované akci.