PRO RODIČE

 

Sběr papíru

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se uskuteční sběr starého papíru. 
 

Poděkování

Děkuji rodičům, kteří reagovali na moji žádost týkající se eŽK.
 

Žádost

Milí rodiče, na Zvídálky čeká v průběhu října projektový den. Jeho tématem je demokratický stát. Námět poněkud náročný, ale zvládnutelný. Pro úspěšné splnění úkolů by nám pomohlo, kdyby s Vámi děti mohly navštívit volební místnost při říjnových volbách a získat základní znalosti o průběhu voleb. Velice děkuji za spolupráci.
 

Dopravní hřiště

Dne 11. října pojedeme na dopravní hříště do Jičína. Pro bezpečnou jízdu v praktické části je nutná cyklistická helma. Pokud děti nemají, není nutné kupovat, postačí si ji vypůjčit od sourozenců či kamarádů.
 
 

Vážení rodiče!

Také v tomto školním roce se těším na vzájemnou spolupráci. Tak jako v předchozích letech, tak i letos budete mít na stránkách třídy k dispozici přehled probíraného učiva, organizaci školního roku, rozvrh hodin, informace k plánovaným akcím, zprávy a foto z uskutečněních akcí, termíny třídních schůzek. Dovoluji si Vás proto požádat o průběžné sledování třídních stránek.