Třídní schůzky

 
školní rok 2017/2018
 
 

3. třídní schůzka

 
datum konání: 11. 4. 2018
 
čas konání: 16.00 
 
místo konání: učebna 3. třídy (budova pavilonu)
 
program:   1. informace třídního důvěrníka
 
                2. akce ve 4. čtvrtletí
 
                3. prospěch a chování žáků
 
                4. diskuse
 
                5. individuální rozhovory s rodiči
 
 
Těším se na Vaši účast.
               
 
 
 
 
 
 
 

2. třídní schůzka 

 
datum konání: 24. 1. 2018
 
čas konání: 16.00 hodin
 
místo konání: školní jídelna, poté učebna pavilonu (1. patro vpravo)
 
program:     1. schůzka se starostkou města
 
                   2. domácí příprava žáků
 
                   3. informace o prospěchu a chování
 
                   4. informace o aktivitách ve 2. pololetí
 
                   5. diskuse
 
 
Těším se na Vaši účast.
 
 
 

1. třídní schůzka

 
datum konání: 15. 11. 2017
 
čas konání: 15. 30 hodin
 
místo konání: pavilon učeben (za mateřskou školou) 1. patro vpravo
 
program:   1. zahájení
 
                2. volby zástupců do školské rady
 
                3. informace třídního důvěrníka
 
                4. plánované akce
 
                5. plavání
 
                6. připomínky k domácí přípravě
 
                7. celkový prospěch a chování třídy
 
                8. diskuse
 
                9. individuální rozhovory s rodiči o prospěchu
 
 
Těším se na Vaši účast.