A září uteklo jako voda.

30.09.2015 17:49

Milí rodiče!

Věřte či nevěřte, ale "Zvídálkové" mají za sebou první měsíc školní docházky. V českém jazyku se naučili poznávat i přečíst samohlásky. K nim budou postupně přidávat hlásku M, pak L, S, P, J, T. Vytvoří slabiky a už je jen krůček bude dělit od čtení prvních slov a vět. V matematice již zvládli číselnou řadu 1 - 5. A čeká je příjemné čarování s těmito číslicemi v podobě sčítání a odčítání. Nelze opomenout, že již dokáží číslice od jedné do pěti porovnávat. Prokázali svoji šikovnost ve výtvarné výchově i pracovních činnostech. Jejich krásné podzimní hrušky a barevné listy zdobí nástěnky ve třídě i na chodbě. Chtěla bych poděkovat "Zvídálkům" i všem rodičům za snahu a trpělivost v náročných začátcích. Přeji hodně úspěchů při dalším zvídálkování.