Plánované akce

 

Prosinec

 
1. 12. Lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromu
 
3. 12. Semiramis
          (preventivní program pro podporu zdravého životního stylu, rozvoje 
           osobnosti, posilování pozitivních mezilidských vztahů a tolerance)
 
4. 12. Normální je nekouřit
          (2. lekce - program s pracovníkem pedagogicko psychologické poradny)
 
12. 12. Vánoční posezení s rodiči
 
20. 12. Projektový den 
 
 
 
 

Listopad

 
14. 11. Běh 17. listopadu
            (sportovní akce pořádaná střední zahradnickou školou)
 
 

Říjen

 
11. 10. Dopravní výchova
         (výuka na dopravním hřišti - pravidla pro chodce a cyklisty)
 
17. 10. Týden knihoven
             (návštěva výstavy 100 let ČR, dále beseda na téma dobrodružná literatura)
          
24. 10. Normální je nekouřit
           (preventivní program s pracovníkem pedegogicko psychologické poradny)
 
 
 
 

Září

 
14. 9. Jičín město pohádky
          (kulturní program na náměstí a v zámeckém parku, 
          aktivity na dopravním hřišti)