Plánované akce

 

Duben

 
6. 4. Projektový den
        ( téma: Mezilidské vztahy)
 
6. 4. Hudba napříč kontinenty
        (hudební vystoupení v rámci projektového dne; vybíráme 45.- Kč)
 
6. 4. Ukliďme Kopidlensko
        (zapojení do úklidu našeho okolí v rámci projektového dne)
 
12. 4. Kočičí zahrada 
          (12. lekce preventivího programu)
 
18. 4. Odpoledne plné her
          (vvyužití didaktických her ve vyučování, ukázka pro rodiče)
 
 

Březen

 
14. 3. Výstava v KVC
          (beseda o životě a díle J. Čapka)
 
15.3. Projektový den
         (téma: Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 
21. 3. Exkurze
          (návštěva čističky odpadních vod v Kopidlně)
 
26. 3. Muzikál
          (hudební vystoupení žáků ZUŠ Jičín, cena 130.- Kč)
 
          (vvyužití didaktických her ve vyučování, ukázka pro rodiče)
 
 

Únor

        
 
8. 2. Kočičí zahrada
        (11. lekce preventivního programu k rozvíjení vztahů a třídního kolektivu)
 
12. - 14. 2.  Pošli Valentýnské přání
                   (akce školního parlamentu, možnost každého žáka vytvořit 
                    a zaslat přání)
 
21. 2. Výstava v KVC
          (putovní výstava, která seznamuje s historickými událostmi 20. století)
 
28. 2. Program policie ČR
          (beseda s příslušníky policie ČR Jičín, seznámení s pojmy záškoláctví, šikana, 
           kyberšikana)
 
 

Leden

 
9. 1.  Plavecký výcvik
         (6. lekce)
 
15. 1. Plavecký výcvik
          (7. lekce)
 
16. 1. Plavecký výcvik
          (8. lekce)
 
23. 1. Plavecký výcvik
          (9. lekce)
 
30. 1. Plavecký výcvik
          (10. lekce)
 
 

Prosinec

 
 
5. 12. Plavecký výcvik
          (3. lekce)
 
7. 12. Projektový den
          (Vánoce u nás i ve stětě)
 
12. 12. Plavecký výcvik
            (4. lekce)
 
14. 12. Vánoční posezení s rodiči
            (vystoupení Zvídálků, od 15.00 hodin)
 
18. 12. Plavecký výcvik
            (5. lekce)
 
21. 12. Vánoční besídka třídy
             (v průběhu dopoledního vyučování, zpěv koled, 
              poslech příběhů se zimní a  vánoční tematikou)
 
22. 12. Tajný vánoční výlet
 
 

Listopad

 
8. 11. Tonda Obal
          (beseda zaměřená na třídění odpadů)
 
15. 11. Běh 17. listopadu
            (sportovní akce pořádaná zahradnickou školou)
 
21. 11. Plavecký výcvik
           (1. lekce pro přihlášené děti)
 
24. 11. Pohádka o Balynce
           (příběh, který blíže seznámí děti s recyklací odpadů)
 
28. 11. Plavecký výcvik
           (2. lekce pro přihlášené děti)
 
 

Říjen

 
11. 10. Beseda v knihovně 
            (téma bajka, pověst)
 
31. 10. Kočičí zahrada
            (9. lekce programu k upevňování vzájemných vztahů v kolektivu)
 
 
 

Září

 
7. 9. ukázka výcviku dravců  - vybíráme 70.-
        (akce proběhne od 9.00 hodin na sokolovně)
 
8. 9. akce "BESIP"  - zdarma
       (ukázka činnosti záchranných složek, od 8.00 do 10.00 hodin na víceúčelovém 
       hřišti)
 
14. 9. Jičín - město pohádky - vybíráme 50.- na dopravu
          (sraz ve třídě v 7.30 hodin
           odjezd autobusem v 7.45 hodin od budovy pavilonu
           program v Jičíně - dílničky, vystoupení na náměstí a v zámeckém parku
           rozchod po Jičíně - ve skupinách v prostoru náměstí po dobu cca 30 minut
           návrat v 11.10 hodin, následuje 5. vyučovací hodina)
  
20. 9. Kočičí zahrada
          (8. lekce programu k upevňování třídního kolektivu)