Plánované akce

 

Červen

 
6. 6. Semiramis
        (další část preventivního programu pro podporu zdravého životního stylu,
        rozvoje osobnosti, posilování pozitivních mezilidských vztahů a tolerance)
 
 

Květen

 
17. 5. Dopravní výchova
          (výuka na dopravním hřišti, 
          absolvování teoretické i praktické zkoužky pro získání průkazu cyklisty)
 
27. 5. Školní výlet
          ("Putování po Praze")
 
31. 5. Dětský den
          (zábavné dopoledne se sportovnimí a znalostními soutěžemi)
 

Duben 

 
5. 4. Ukliďme Česko
        (zapojení do celorepublikové akce na ochranu životního prostředí)
 
24. 4. Normální je nekouřit
          (další lekce preventivního programu)
 
30. 4. Čarodějnický rej
          (zábavné dopoledne v maskách)
 
 

Březen

 
18. 3. Projektový den
         (součástí projektu bude fyzikálně - přírodopisně - preventivní pořad 
          "Používám mozek")
 
25. 3. Beseda v knihovně
          (o dobrodružné literatuře a tvorbě spisovatele Eduarda Štorcha)
 

Únor

 
13. 2. Normální je nekouřit
          (3. lekce - program s pracovníkem pedagogicko psychologické poradny)
 
26. 2. A pořád se něco hraje
          (hudební pořad)
 

 

Leden

 
3.1. Himalájské úsměvy
       (beseda s účastníkem horolezeckého výstupu)
 

Prosinec

 
1. 12. Lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromu
 
3. 12. Semiramis
          (preventivní program pro podporu zdravého životního stylu, rozvoje 
           osobnosti, posilování pozitivních mezilidských vztahů a tolerance)
 
4. 12. Normální je nekouřit
          (2. lekce - program s pracovníkem pedagogicko psychologické poradny)
 
12. 12. Vánoční posezení s rodiči
 
20. 12. Projektový den 
 
 
 
 

Listopad

 
14. 11. Běh 17. listopadu
            (sportovní akce pořádaná střední zahradnickou školou)
 
 

Říjen

 
11. 10. Dopravní výchova
         (výuka na dopravním hřišti - pravidla pro chodce a cyklisty)
 
17. 10. Týden knihoven
             (návštěva výstavy 100 let ČR, dále beseda na téma dobrodružná literatura)
          
24. 10. Normální je nekouřit
           (preventivní program s pracovníkem pedegogicko psychologické poradny)
 
 
 
 

Září

 
14. 9. Jičín město pohádky
          (kulturní program na náměstí a v zámeckém parku, 
          aktivity na dopravním hřišti)