Plánované akce

 
Září
 
7. 9. ukázka výcviku dravců  - vybíráme 70.-
        (akce proběhne od 9.00 hodin na sokolovně)
 
8. 9. akce "BESIP"  - zdarma
       (ukázka činnosti záchranných složek, od 8.00 do 10.00 hodin na víceúčelovém 
       hřišti)
 
14. 9. Jičín - město pohádky - vybíráme 50.- na dopravu
          (sraz ve třídě v 7.30 hodin
           odjezd autobusem v 7.45 hodin od budovy pavilonu
           program v Jičíně - dílničky, vystoupení na náměstí a v zámeckém parku
           rozchod po Jičíně - ve skupinách v prostoru náměstí po dobu cca 30 minut
           návrat v 11.10 hodin, následuje 5. vyučovací hodina)
  
20. 9. Kočičí zahrada
          (8. lekce programu k upevňování třídního kolektivu)
 
 
 
Říjen
 
11. 10. Beseda v knihovně 
            (téma bajka, pověst)
 
31. 10. Kočičí zahrada
            (9. lekce programu k upevňování vzájemných vztahů v kolektivu)
 
 
Listopad
 
8. 11. Tonda Obal
          (beseda zaměřená na třídění odpadů)
 
15. 11. Běh 17. listopadu
            (sportovní akce pořádaná zahradnickou školou)
 
21. 11. Plavecký výcvik
           (1. lekce pro přihlášené děti)
 
24. 11. Pohádka o Balynce
           (příběh, který blíže seznámí děti s recyklací odpadů)
 
28. 11. Plavecký výcvik
           (2. lekce pro přihlášené děti)
 
 
Prosinec
 
 
5. 12. Plavecký výcvik
          (3. lekce)
 
7. 12. Projektový den
          (Vánoce u nás i ve stětě)
 
12. 12. Plavecký výcvik
            (4. lekce)
 
14. 12. Vánoční posezení s rodiči
            (vystoupení Zvídálků, od 15.00 hodin)
 
18. 12. Plavecký výcvik
            (5. lekce)
 
21. 12. Vánoční besídka třídy
             (v průběhu dopoledního vyučování, zpěv koled, 
              poslech příběhů se zimní a  vánoční tematikou)
 
22. 12. Tajný vánoční výlet
 
 
 
Leden
 
9. 1.  Plavecký výcvik
         (6. lekce)
 
15. 1. Plavecký výcvik
          (7. lekce)
 
16. 1. Plavecký výcvik
          (8. lekce)
 
23. 1. Plavecký výcvik
          (9. lekce)
 
30. 1. Plavecký výcvik
          (10. lekce)
          
 
 
 
Únor
 
8. 2. Kočičí zahrada
        (11. lekce preventivního programu k rozvíjení vztahů a třídního kolektivu)
 
12. - 14. 2.  Pošli Valentýnské přání
                   (akce školního parlamentu, možnost každého žáka vytvořit 
                    a zaslat přání)
 
21. 2. Výstava v KVC
          (putovní výstava, která seznamuje s historickými událostmi 20. století)
 
28. 2. Program policie ČR
          (beseda s příslušníky policie ČR Jičín, seznámení s pojmy záškoláctví, šikana, 
           kyberšikana)