ROZVRH HODIN

 
1. hodina         7.30  -   8.15
2. hodina         8.25  -   9.10
3. hodina         9.30  -  10.15
4. hodina       10.25  -  11.10
5. hodina       11.20  -  12.05
 
 
ČJ - český jazyk   
Aj - anglický jazyk                        
M - matematika                          
P - prvouka                                    
Hv - hudební výchova                      
Vv - výtvarná výchova                     
Pč - pracovní činnosti
Tv - tělesná výchova

    

 

 

 

 

 

 

   1.

 

    2.

 

    3.

 

    4.

 

   5.

 

   Pondělí

 

   

 

   

 

   

    

 

 

 

   Úterý

 

  

       

 

   Středa

 

  

       

 

   Čtvrtek

 

 

       

 

   Pátek