ROZVRH HODIN

 
1. hodina         7.30  -   8.15
2. hodina         8.25  -   9.10
3. hodina         9.30  -  10.15
4. hodina       10.25  -  11.10
5. hodina       11.20  -  12.05
 
 
ČJ - český jazyk   
Aj - anglický jazyk                        
M - matematika                          
Pv - přírodověda
V - vlastivěda                                   
Hv - hudební výchova                      
Vv - výtvarná výchova                     
Pč - pracovní činnosti
Tv - tělesná výchova

    

 

                                            1.          2.          3.          4.          5.

 

pondělí                                Čj           Aj          Tv         M          Čj

 

úterý                                   Čj           M           V          Čj          Pč

 

středa                                  Aj          Čj           M         Tv          Pv

 

čtvrtek                                 Čj           Aj           M         V          Hv

 

pátek                                   Čj           M           Pv        Vv         Vv