ROZVRH HODIN

 
1. hodina         7.30  -   8.15
2. hodina         8.25  -   9.10
3. hodina         9.30  -  10.15
4. hodina       10.25  -  11.10
5. hodina       11.20  -  12.05
6. hodina       12.10  -  12.55
7. hodina       13.00  -  13.45
 
 
ČJ - český jazyk   
Aj - anglický jazyk                        
M - matematika                          
Pv - přírodověda
V - vlastivěda                                   
Hv - hudební výchova                      
Vv - výtvarná výchova                     
Pč - pracovní činnosti
Tv - tělesná výchova
I - informatika

    

 

                                            1.        2.        3.        4.        5.       6.       7.        

 

pondělí                                 Č         M         V        Č          I

 

úterý                                    Č         M         Pv       Č         Aj                Hv

 

středa                                  Č          M         Aj        V        Pč

 

čtvrtek                                 Č          M        Tv        Tv       Pv

 

pátek                                   Č          M         Aj        Vv       Vv