2. projektový den

30.11.2015 11:51

Druhý projektový den byl zaměřen na rozvíjení vzájemných vztahů v kolektivu a také na poznávání kuturních tradic.Ke splnění daného cíle využili Zvídálkové adventní období, ve kterém nejvíce probíhají přípravy na Vánoce. Nejprve se seznámili s historií sv. Barbory, sv. Mikuláše a sv. Lucie. Dozvěděli se, jaké zvyky se z tohoto období dodržují i v dnešní době. Se zájmen sledovali pouštění lodiček a s chutí ochutnali jablíčko s "vánoční hvězdičkou". Dále si Zvídálkové povídali o tom, jak u každého probíhá Štědrý den. K příjemné atmosféře záveřečné části projektového dne přispělo tvoření vánočního přánička pro rodiče.