Beseda v knihovně

12.12.2016 16:08

Dovědět se něco nového a zajímavého, to se Zvídálkům ze 2. třídy vždycky hodí. A proto 18. října při návštěvě knihovny byli velmi pozorní. Nejprve si povídali s paní knihovnicí o našem významném panovníkovi Karlu IV. a získali tak základní znalosti o jeho životě. V další části besedy si připomněli, jak vzniká kniha, kdo je spisovatel a ilustrátor. V závěrečné části se pokusili rozluštit hádanky, splnit úkoly ve znalostním kvízu a samozřejmě si prohlédnout zajímavé knížky.