Návštěva čistírny odpadních vod

25.03.2016 09:36

Zvídálkové získali nové vědomosti při zajímavé exkurzi. Foto zde.