Návštěva u Zvídálků

26.10.2015 17:39

Ve středu 14. října navštívily naši třídu děti z předškolního oddělení mateřské školy. Zvídálkové měli právě hodinu prvouky a povídali si o podzimu.Také ukázali mladším kamarádům pracovní učebnici, ve které plnili zadané úkoly. Při této činnosti jim mohli pomáhat i předškoláčci. Ti si v závěru hodiny vyzkoušeli, jaké je to být už školákem. Posadili se do lavic a plnili také svůj úkol - vybarvili obrázek draka. Příjemnou atmosféru setkání zakončily všechny děti zpěvěm podzimní písničky.