Zvídálkové do "druhého kola"

11.10.2016 13:42

 

Prázdniny jsou už vzpomínkou a Zvídálkové se ocitli na startu 2. třídy. Jejich setkání 1. září i několik následujících dnů bylo na jedné straně radostné a naplněné vyprávěním letních zážitků a dobrodružství a na druhé straně plné očekávání, co je pro ně připraveno ve druhém kole školní docházky. Na trati dlouhé deset měsíců na ně čeká zdolávání překážek v českém jazyku, matematice, prvouce i dalších předmětech. Jistě se na svoji trať vydají s nebojácností a vytrvalostí a všichni podle svých možností dosáhnou daného cíle. Popřejme proto Zvídálkům dostatek sil, odvahy i veselé nálady a jejich rodičům hodně láskyplné trpělivosti, která bude jistě potřebná v průběhu celého druhého kola.