Projektový den

11.10.2016 13:45

 

Proběhl 20. září 2016. V úvodní části se děti seznámily s novými pohybovými a motivačními hrami, které nebyly obtížné svými pravidly. Avšak úkolem dětí bylo rozvinout komunikaci a vzájemnou dohodu o přímé organizaci her - jak přemístit židle, jak nejlépe využít prostor třídy, kdo rozdělí názvy a jména apod. Až na drobné detaily tento úkol děti zvládly překvapivě velmi dobře a samostatně. Následovala práce ve skupinách. Každá obdržela znalostní testík zaměřený na současné roční období. Využitím znalostí a vědomostí všech členů bylo nutné dosáhnout zaznamenání správných odpovědí. Zde se u některých skupin vyskytly poněkud problémy, které vycházely z rozdílné úrovně znalostí o daném tématu. V závěrečné části děti plně projevily svoji kreativitu při tvorbě plošné dekorace. Nejprve každý vytvořil vlastní část - podzimní listy a postupně s využitím vzájemné dohody vznikala celá výzdoba. V této části pracovaly děti se zaujetím a závěrečný úkol splnily.