Říjen už je za námi.

03.11.2015 14:20

To to letí, ani nevíme jak. Druhý měsíc školní docházky utekl Zvídálkům velice rychle. Zapamatovali si nové hlásky S, P, T a už s nimi tvoří slabiky. Postupně zvádli čtení dalších slov a většina si už poradí se čtením vět. V písánkách s uvolňovacími cviky pomaloučku dokončují základní grafické tvary pro psaní písmen. Matematika nedělá Zvídálkům veliké problémy. Poradí si se sčítáním a odčítáním do 6, zkouší zapisovat příklady a ze základních geometrických tvarů sestavují krásné obrázky. V prvouce si prohloubili znalosti o podzimní přírodě, poznávali listnaté a jehličnaté stromy, vyprávěli si o sklizni podzimních plodů. To vše doplnili vybarvováním obrázků či vystřihováním z papíru. Tak hodně úspěchů do dalších dnů.