Školní výlet

31.05.2016 19:52

26. května se Zvídálkové spolu s kamarády ze 3. třídy vydali autobusem na výlet do Havlovic. Zde je přivítala paní Petirová a seznámila s celodenním programem. Hned v úvodu se rozdělily děti do skupin a postupně zhlédly krátké divadlo v přírodě a projely se na povozu, který táhli koně. Pak se už děti vydaly putovat za vodníkem. Jejich cesta vedla přes les, kde potkaly mlynáře, který jim pověděl, jak to bylo s havlovickým vodníkem a který si děti vyzkoušel z tahání vozíku s pytlem mouky. Pokračovaly přes rozsáhlou louku k chaloupce, kde se posilnily svačinou. A pak se už konečně setkaly s vodníkem a pomohly mu s chytáním dušiček do hrníčků. Při zpáteční cestě se poznaly s loupežníkem, kterému předvedly sílu při přetahování lana. Oba je doprovodili až do cíle cesty, kde si mohly děti opékat na ohni a zakoupit si drobné dárečky v upomínku. Za plnění úkolů byli všichni odměněni sladkostmi.