Novinky 4. třída

 

Projektový den

 

Úvodní část projektového jsme zahájili znalostní soutěží „A – Z kvíz“. Při soupeření dvou skupin mohli všichni využít znalostí a vědomostí, které získali v hodinách vlastivědy. Aktivně se zapojili do plnění úkolu a až na malá zaváhání určili odpovědi ke všem zadaným otázkám. Následovala aktivita, při níž se děti seznámily s postupem, který je nutné dodržet při volbě do zastupitelstva města, a také si ji volnou formou zrealizovaly. V závěrečné části se rozvinula motivační hra, jejímž obsahem bylo nejen podání návrhů (například na vybavení třídy, zakoupení pomůcek, pořádání akcí apod.), ale také jejich obhájení. Diskuse byla velice zajímavá.

 

Jičín město pohádky

 
První akcí letošního školního roku byla návštěva známého pohádkového festivalu - Jičín město pohádky. Trochu s obavou deštivého dne vyrazili Zvídálkové autobusem společně s kamarády z 1., 2. a 3. třídy. Nejprve se podívali na hudební vystoupení na velkém pódiu na náměstí. Poté je přilákaly stánky s drobnými dárkovými předměty. Následovala procházka pohádkovým zámeckým parkem. Záverěčnou část výletu si užili při sportovních aktivitách, které pro mladší kamarády uspořádali studenti střední soukromé školy Altman. Za svoji bojovnost a vytrvalost získali všichni drobné odměny. A protože i počasí se nakonec vydařilo, prožili Zvídálkové prima den.
 

Zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a my jsme odstartovali už čtvrtý rok školní docházky. Sešli jsme se v počtu 22 žáků. Převahu mají dívky, kterých je 17. O to více si předcházejí chlapce, kterých je 5. Ale všichni společně se budou jistě snažit o získávání nových vědomostí a poznatků.