Novinky 4. třída

 

Noc ve škole

Závěrečnou akcí školního roku byla pro Zvídálky ze 4. třídy noc ve škole, která se uskutečnila 13. června. V odpoledních hodinách se sešli ve třídě a každá skupina seznámila ostatní s připraveným programem. Po té je čekala přírodovědná vycházka, při které mohli vidět mini zoologickou zahradu své spolužačky a prohlédnout si například vodní a suchozemské želvy, angorské králíky, jesetera a tříměsíčního „mopsíka“. Při zpáteční cestě se posilnili kebabem a pak už je čekal večer plný her a film na přání „Snížek, bílý kožíšek“. Bez problémů zvládli noc na karimatkách a ranní snídani provázelo nekonečné povídání o společných zážitcích.

 

Semiramis

Čtvrteční vyučování 6. června zahájili Zvídálkové druhým setkáním s lektorkami Semiramisu na téma „Já mezi ostatními“. V úvodu si společně připomněli aktivity z minulého sezení. Navázali vyprávěním, ve kterém na sebe každý prozradil nějakou zajímavost. Všichni se aktivně zapojili do tvoření pracovního listu, v němž prezentovali sami sebe – oblíbené činnosti, povahové vlastnosti, záliby a koníčky apod. V závěrečné části při práci ve skupině se pokusili vyhledat, v čem byly jejich zájmy a další aktivity shodné. Jednotlivé části setkání byly doplněny relaxačními chvilkami a pohybovými hrami, do nichž se děti s chutí zapojily.

 

Školní výlet

Za příjemného počasí se 27. května vydali žáci 4. a 7. třídy na výlet do Prahy. Bez problémů zvládli cestu vlakem i metrem. V průběhu dne vystoupali po zámeckých schodech na Pražský hrad, prohlédli si chrám svatého Víta a pozorně sledovali pochod hradní stráže. Vyslechli poutavé vyprávění o historii Karlova mostu, Staroměstského náměstí s orlojem i o dalších zajímavých památkách. S chutí se pustili do výborného oběda v restauraci McDonald´s a samozřejmě nezapomněli ani na nákup upomínkových dárků. Příjemně unaveni a plni zážitků dorazili v podvečerních hodinách zpět.

 

Dopravní výchova

V pátek 17. května zahájili Zvídálkové ze 4. třídy vyučování nikoliv ve škole, ale sešli se na vlakovém nádraží. Čekala je cesta do Jičína, kde na dopravním hřišti absolvovali druhou lekci dopravní výchovy. Jejich hlavním úkolem bylo po krátkém připomenutí znalostí z prvního setkání zvládnout písemný test i praktické jízdy na kole, aby mohli získat průkaz cyklisty. A protože se svědomitě připravovali a ničeho se nezalekli, svého vytyčeného cíle dosáhli.

 

Projektový den

Čtvrtý projektový den probíhal 30. dubna v duchu čarodějnického veselí. V úvodní části si půvabné čarodějnice a zdatní čarodějové užívali přírody. Připomněli si názvy rostlin i živočichů ve svém okolí a popřemýšleli, jak je využit při čarování. Také si povídali, v jakém ekosystému se právě nachází a jak by si ho měli ochránit před poškozením. Poté se posilnili papáníčkem opečeným na čarodějnickém ohni. Závěrečnou část projektu si zpestřili pohybovou hrou, kresbou kouzelných bylin či tvořením receptů na elixíry.
 

Normální je nekouřit

Závěrečná lekce preventivního programu „Normální je nekouřit“ se uskutečnila 24. dubna. V úvodní části si nejprve žáci připomněli poznatky z předchozích lekcí. Ty pak využili při práci ve skupině při řešení doplňovačky. Se zájmem si vyslechli příběh, který jim přiblížil historii kouření – odkud pochází rostlina tabáku, k čemu byly tyto listy používány, kdo byl Jean Nikot …… V závěrečné části mohl každý vyjádřit svůj názor k hlavnímu tématu. Diskuse byl velice zajímavá a žáci překvapili svými názory.

 

Beseda v knihovně

Jarní návštěva knihovny se pro Zvídálky ze 4. třídy uskutečnila 25. března. Tentokrát paní knihovnice přiblížila dětem dobrodružnou literaturu a především tvorbu Eduarda Štorcha. V průběhu besedy děti využily znalostí z hodin vlastivědy, kdy se o období pravěku učily. Proto se také aktivně zapojily do rozhovoru o knize a bez výrazných problémů zvládly i znalostní kvíz.

 

Preventivní program

Čtvrté pokračování preventivního programu zahájili 19. března Zvídálkové ze 4. třídy vyluštěním klíčového slova, kterým bylo přemlouvání. V krátké diskusi děti vyjádřily své pocity při situaci, kdy byly k něčemu přemlouvány. V následné činnosti s pracovním listem se po samostatném přečtení krátkého příběhu pokusily vyvodit možná řešení. Aktivně se zapojily do skupinové práce, kdy postupně předvedly úžasné herecké výkony při ztvárnění zadaných modelových situacích.

 

Hudební představení

V úterý 26. února se Zvídálkové účastnili programu nazvaného „A pořád se něco hraje“. Program sestavený z poslechových skladeb a lidových písní, které si zazpívali společně s kamarády z ostatních tříd, je zaujal. Aktivně se  zapojili a prokázali pěvecké i rytmické dovednosti.

 

Preventivní program

Ve středu 13. února pokračovali Zvídálkové ze 4. třídy již třetí lekcí preventivního programu. V úvodu si zahráli několik motivačních her. Poté následovala práce se znalostním kvízem, v němž podle svého uvážení a odhadu odpovídali na otázky související s daným tématem. Při práci ve skupinách uskutečnili hru na obchod, při níž se pokusili propočítat, jaká částka by byla zaplacena při nákupu tabákových výrobků za určitá časová období. Aktivně se zapojili do závěrečné diskuse, ve které zazněly zajímavé názory dětí k poznatkům získaných v průběhu lekce.
 

Bruslení

Poslední den prvního pololetí letošního školního roku se konalo pro zájemce společné bruslení na zimním stadionu v Jičíně. Také někteří žáci 4. ročníku se této akce zúčastnili. Odvážně předvedli své bruslařské dovednosti a prožili hezké chvíle před rozdáváním pololetního vysvědčení.

 

Výtvarná soutěž

K oblíbeným činnostem žáků 4. třídy patří kreslení. A proto se v průběhu ledna zapojili do výtvarné soutěže nazvané „Příroda kolem nás“, kterou vyhlásila Správa Národního parku Podyjí. Úkolem bylo výtvarně zachytit prožitky při toulkách přírodou. Na vytvořených obrázcích se objevily zajímavé kresby krajin i živočichů. Ty nejlepší byly společnou volbou třídy vybrány a zaslány do soutěže.

 

Himálajský úsměv

Ve čtvrtek 3. ledna si Zvídálkové vyslechli zajímavé vyprávění o putování po vrcholcích jednoho z nejvyšších pohoří a cestování po Indii. Krásné fotografie a krátká videa přiblížily dětem nejen kouzelné přírodní zajímavosti, ale také způsob života zdejších obyvatel.

 

Projektový den

Projektový den zahájili Zvídálkové besedou o kamarádství, lidských vztazích a vysvětlili si pojmy tolerance, kompromis, ohleduplnost. Na základě vlastních zkušeností a prožitků se velice pěkně rozhovořili o vztazích ve třídě, v rodině nebo v zájmovém kroužku. Velkou aktivitu prokázali v psychomotorických hrách, v nichž si mohli potvrdit, jaká je vzájemná spolupráce se spolužáky a jak se na sebe mohou spolehnout. Při volné dramatizaci ve skupinách byla nejdříve patrná ostýchavost, ale v závěru úkolu již všichni hráli naplno. V závěrečné části dne si počínali zručně při tvorbě drobného dárku pro kamaráda či někoho blízkého.
 

Vánoční posezení

Ve středu 12. prosince se sešli Zvídálkové ze 4. třídy se svými rodiči a prarodiči, aby jim předvedli své vánoční vystoupení.  V úvodní části si připravili básně, divadlo, tanec i zpěv koled. Dále si vyzkoušeli zručnost rodičů a společnými silami si vyhotovili malou vánoční dekoraci. V závěru posezení pozvali přítomné na pohoštění, které z části sami připravili. Příjemné odpoledne někteří zakončili účastí na akci Česko zpívá koledy.

 

Preventivní program

V úterý 4. prosince žáci 4. třídy absolvovali druhou lekci preventivního programu. V úvodu si přiblížili význam slova sebevědomí. Následně mohl každý popřemýšlet o tom, co umí a v čem by bylo potřebné se zlepšit. Při sezení v kruhu dostal každý možnost svoji úvahu říci ostatním. Ve hře „Dobrá nebo špatná“ děti nejprve vytvořily karty, na kterých byly napsané dobré i špatné vlastnosti, a pak je přiřazovaly kamarádům. V závěru si vyzkoušely úkol, jehož obsahem bylo přiřazení vlastností podle hlásek křestního jména.

 

Semiramis

V pondělí 3. prosince se Zvídálkové ze 4. třídy setkali s lektorkami Bárou a Luckou, které pracují v Centru primární prevence. Po krátkém představení seznámily děti s obsahem tříhodinového bloku. Prvním společným úkolem  bylo sestavení myšlenkové mapy, která zahrnovala pravidla třídy a také objasnění pojmů tolerance, kompromis, spolupráce apod. Další aktivitou bylo vytvoření ostrova, na který děti přivážely pouze dobré vlastnosti. Po celou dobu se všichni aktivně zapojovali. Velkou motivací byla realizace různých pohybových her v průběhu celého bloku. Při nich se děti nejen zasmály, ale také získaly nové vědomosti.
 

Výstava bižuterie

V úterý 27. listopadu žáci 4. třídy v rámci pracovního vyučování navštívili výstavu bižuterie. Měli možnost prohlédnout si velké množství náramků, přívěsků a dalších módních doplňků. Se zájmem sledovali také ukázku tvorby drobných předmětů a získali rovněž inspiraci i pro vlastní tvorbu.

 

Běh 17. listopadu

Sportovní akce se vybraní žáci 4. třídy zúčastnili 14. listopadu. SZaŠ pořádala jako každý rok soutěž v běhu. Podle kategorií soutěžili Zvídálkové na trati dlouhé 350 m a 620 m. I když pro některé byla delší trať náročnější, všichni statečně bojovali a v obou kategoriích doběhli do cíle.

 

Preventivní program

Ve středu 26. října se ve 4. třídě uskutečnila první lekce preventivního programu „Normální je nekouřit“. S lektorem z pedagogicko psychologické poradny se již děti setkali ve třetím ročníku, proto úvod nového programu proběhl v příjemné atmosféře. V úvodní části se děti seznámily s novou kamarádkou veverkou Věrkou a vyslechly si příběh o Tondovi. Poté se rozvinul rozhovor, v němž každý mohl vyjádřit svůj názor k chování hlavního hrdiny. Při další aktivitě – práci ve skupině – se děti aktivně zapojily a zvládly i prezentaci zadaného úkolu. V závěru lekce si formou pracovního  listu vyjádřily úspěšnost svých činností a zdravého životního stylu.

 

Beseda v knihovně

Závěr vyučování ve středu 17. října věnovali žáci 4. třídy návštěvě KVC. Nejprve se krátce seznámili s obsahem výstavy „Tady nová republika“, kde si připomněli osobnost T. G. Masaryka a seznámili se s životem lidí tehdejší doby. Poté následovala beseda s paní knihovnicí, ve které se děti seznámily s knihami nejznámějších autorů dobrodružné literatury. Vyslechly si několik ukázek z knih a následně se rozvinul rozhovor o tom, jaké dobrodružné knihy již přečetly. Tradičním závěrečnou tečkou besedy byla prohlídka knih podle vlastního výběru dětí.

 

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 11. října se Zvídálkové ze 4. třídy sešli na vlakovém nádraží a jejich výuka probíhala na Střední podnikatelské škole v Jičíně. V úvodní části získávali poznatky o základním vybavení cyklistického kola, o rozdělení a pojmenování dopravních značek a také o řešení dopravních situací na křižovatkách. Své teoretické poznatky pak mohli přenést do praxe. Druhá část dne totiž probíhala na dopravním hřišti, kde si děti při jízdě na kolech vyzkoušely svoji cyklistickou zručnost i schopnost, jak se zachovat v silničním provozu.
 

Projektový den

Úvodní část projektového jsme zahájili znalostní soutěží „A – Z kvíz“. Při soupeření dvou skupin mohli všichni využít znalostí a vědomostí, které získali v hodinách vlastivědy. Aktivně se zapojili do plnění úkolu a až na malá zaváhání určili odpovědi ke všem zadaným otázkám. Následovala aktivita, při níž se děti seznámily s postupem, který je nutné dodržet při volbě do zastupitelstva města, a také si ji volnou formou zrealizovaly. V závěrečné části se rozvinula motivační hra, jejímž obsahem bylo nejen podání návrhů (například na vybavení třídy, zakoupení pomůcek, pořádání akcí apod.), ale také jejich obhájení. Diskuse byla velice zajímavá.

 

Jičín město pohádky

První akcí letošního školního roku byla návštěva známého pohádkového festivalu - Jičín město pohádky. Trochu s obavou deštivého dne vyrazili Zvídálkové autobusem společně s kamarády z 1., 2. a 3. třídy. Nejprve se podívali na hudební vystoupení na velkém pódiu na náměstí. Poté je přilákaly stánky s drobnými dárkovými předměty. Následovala procházka pohádkovým zámeckým parkem. Záverěčnou část výletu si užili při sportovních aktivitách, které pro mladší kamarády uspořádali studenti střední soukromé školy Altman. Za svoji bojovnost a vytrvalost získali všichni drobné odměny. A protože i počasí se nakonec vydařilo, prožili Zvídálkové prima den.
 

Zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a my jsme odstartovali už čtvrtý rok školní docházky. Sešli jsme se v počtu 22 žáků. Převahu mají dívky, kterých je 17. O to více si předcházejí chlapce, kterých je 5. Ale všichni společně se budou jistě snažit o získávání nových vědomostí a poznatků.